Polski English Kontakt facebook

ZAKRES DZIAŁANIA

ZESPÓŁ EKSPERTÓW

ZAUFALI NAM

DZIEDZINY PRAWA

DZIEDZINY PRAWA

Co stanowi naszą przewagę? Udowadniamy, że nasz biznesowy zmysł, doskonała znajomość rynku i lokalnych uwarunkowań pozwala skutecznie osiągać cele naszych Klientów.

Wpisujemy się w międzynarodowe standardy, zachowując krajowe stawki wynagrodzenia.

Obszary naszej aktywności dotyczą wszystkich dziedzin prawa: od prawa bankowego, gospodarczego, nieruchomości, specjalizację w prowadzeniu procesów sądowych, aż po unikalną w skali kraju wiedzę z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i zamówień publicznych.

W ciągu kilku lat od powstania zdobyliśmy zaufanie najważniejszych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych oraz samorządowych.

NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURA

Kluczowym przedmiotem naszej działalności jest kompleksowe doradztwo w zakresie nieruchomości i inwestycji budowlanych, obejmujące obsługę procesów deweloperskich, obrót nieruchomościami, komercjalizację centrów handlowych, analizy prawne nieruchomości, procesy sądowe, w tym kompleksowa windykacja, postępowania administracyjne oraz reprywatyzacje.

Uczestniczyliśmy w wielu prestiżowych przedsięwzięciach podejmowanych przez sektor Real Estate w Polsce. Były to m.in. wielomilionowe transakcje przy udziale PKP S.A. i uznanych międzynarodowych deweloperów (Neinver, TriGranit, HB Reavis), dotyczące rewitalizacji obszarów leżących w centrach największych polskich miast i budowy centrów handlowo-biurowych zintegrowanych z dworcami autobusowymi oraz kolejowymi (Zintegrowane Centra Komunikacyjne w Katowicach, Poznaniu, Warszawie).

W zakresie inwestycji drogowych i infrastrukturalnych doradzaliśmy m.in. hiszpańskiej FCC Construccion S.A. przy przetargach organizowanych przez PKP PLK oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie budowy i modernizacji linii kolejowych oraz dróg, a także podmiotom z Grupy POL DRÓG.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PPP

Z obsługą procesów inwestycyjnych bezpośrednio wiąże się także nasze wsparcie prawne z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zamówień publicznych. W tej dziedzinie na uwagę zasługuje przede wszystkim świadczona przez nas obsługa Narodowego Centrum Sportu i Ministerstwa Sportu przy wyposażeniu Stadionu Narodowego oraz obsługa kilku projektów pilotowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W dziedzinie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego doradzamy zarówno stronie publicznej, jak i prywatnej, np. w ramach doradztwa dla Miasta Łodzi oraz Płocka wykonaliśmy analizy dla kilkudziesięciu inwestycji planowanych do realizacji w formule PPP, jak też doradzaliśmy prywatnemu inwestorowi w postępowaniu prowadzonym przez m.st. Warszawa w formule PPP na budowę i obsługę wiat przystankowych w Warszawie.

SPORY SĄDOWE

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prowadzenia sporów sądowych. Do najistotniejszych Klientów reprezentowanych przez Kancelarię w ponad kilkuset sprawach równocześnie zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej, należą RWE Polska S.A. oraz J.W. Construction Holding S.A.